enero 23, 2020

Model de producció

INDÚSTRIA DESACTUALITZADA

La demanda de nous productes i l’alta producció que demanava la societat, feia que les fàbriques de les èpoques anteriors a la nostra, introduïren una sèrie de maquinàries per a transformar matèries primeres, que de cap manera eren respectuoses amb el medi ambient. L’ús dels combustibles fòssils com el carbó, el petroli i derivats eren la principal energia utilitzada per a moure-les.

D’altra banda els cosmètics, productes de decoració, productes químics, aerosols i la indústria automobilística utilitzava unes materies que necessitaven un gas altament nociu com els clorofluorocarbonis (CFC) per a la seua aplicació. A causa de la ignorància o desconeixement dels efectes d’aquest perjudicial gas destructor de la capa d’Ozó, la societat utilitzava aquests productes com a quotidians.

ALTERNATIVES PROPOSADES PER NACIONS UNIDES

ENERGIES

A causa de les investigacions sobre les emissions a l’atmosfera i l’ús d’aquests gasos destructors de la capa d’Ozó, Nacions Unides comença a advertir del perill sobre la vida al planeta i a proposar als països més industrialitzats, que haurien de ser més respectuosos amb el medi ambient i canviar el model productiu, substituint les energies fòssils que estaven utilitzant-se per energies renovables o sostenibles.

EN L'ACTUALITAT

Després de les conferències de Nacions Unides a escala mundial sobre el canvi climàtic i la protecció del medi ambient, s’han agafat unes mesures per part dels països que hui en dia són notables pel que fa a maquinàries i aprofitament de recursos naturals. Les màquines majoritàriament estan funcionant amb motors de llum. Les condicions de construcció de les fàbriques estan preparades per a aprofitar l’energia solar i de vegades resulten autosuficients.

El repte

Des de principi de segle s’han construït motors per a les màquines de les fàbriques i per al transport que sols es feien funcionar amb combustibles fòssils. L’energia més demandada en aquests moments és l’elèctrica encara que no la més utilitzada. El repte per al futur dels països és canviar les energies fòssils que mouen les fàbriques, el transport i per a l’ús quotidià per les energies renovables.