enero 23, 2020

Cimeres del clima

Cimeres del clima

El canvi climàtic ja és notable a l'atmosfera i en accions de la naturalesa arreu del món. Tot apunta al fet que darrere d'aquest canvi està la mà de l'home.

1a Conferència

En la Conferència Científica de les Nacions Unides també coneguda com la Primera Cimera para la Tierra, celebrada a Estocolm (Suècia) del 5 al 16 de juny de 1972, es va plantejar per primera vegada la qüestió del canvi climàtic, advertint als països industrialitzats que haurien de canviar el model productiu.

Fuente: Cajón del Desastre Internacionalizado
Fuente: Cambio de Michoacán

2a Conferència

Des d’aquella conferència de 1972 s’han celebrat moltes conferències en molts països sobre el clima. El Conveni de Viena va ser aprovat en 1985 i entrà en vigor el 22 de setembre de 1988. Els objectius van ser promoure investigacions i intercanvis d’informació sobre l’impacte de les activitats humanes en la capa d’ozó per a adoptar mesures legislatives en contra dels efectes adversos.

3a Conferència (Kyoto)

El desembre de 1997 firmen al Japó una sèrie de països industrialitzats, el Protocol de Kyoto el qual tractava sobre les reduccions en un 5% de les emissions de diòxid de carboni i altres gasos d’efecte hivernacle respecte al nivell d’emissions de 1990.

Fuente: Dakar Solar

Solucions

1a Conferència

Aquesta conferència declara el perill del model productiu dels països industrialitzats en la qual s'aconsegueix conscienciar als polítics allí presents i com a resposta, demostraren una gran preocupació sobre el futur de la humanitat; de fet, aquests països proposaren convocar més conferències i fins i tot que els aconsellaren com haurien d'actuar.

2a Conferència

A conseqüència d'aquesta conferència sobre la capa d'ozó en 1989 entra en vigor la normativa que regulava les substàncies que erosionen la Capa d'Ozó per a poder frenar la contínua destrucció d'aquesta.

3a Conferència

En aquest protocol de Kyoto, promogut per les Nacions Unides es reflectia la labor feta amb la preocupació dels països més industrialitzats adoptant unes mesures a seguir per a frenar les emissions dels gasos d'efecte hivernacle. No tots els països firmants seguiren el protocol proposat fins i tot, alguns l'abandonaren o no el seguiren al 100%. D'aquell protocol proposat sorgiren moltes normatives que hui en dia estan en vigor i està sorgint el seu efecte a l'atmosfera com a la recuperació de la capa d'ozó, la reducció de les emissions del diòxid de carboni i la minorització de la pluja àcida.