enero 23, 2020

Conseqüències climàtiques

Conseqüències

Un exemple d’aquest canvi climàtic el podem trobar a Europa. El nord d’Europa està convertint-se en una zona més humida on les inundacions són més freqüents. Al sud i al centre cada vegada són més freqüents les ones de calor, els incendis forestals i les sequies.

Les zones urbanes on visquem, cada vegada estan més indefenses davant d’aquests canvis climàtics i la contaminació produïda per la concentració de gasos d’efecte hivernacle. Les persones ho reflecteixen mitjançant malalties respiratòries que es converteixen en cròniques i que fins i tot, poden provocar la mort.

Conseqüències al món

Fuente: Economia de la Educación

Països en desenvolupament

Els països en desenvolupament són els més perjudicats per aquest canvi climàtic que està produint-se on depenen en gran manera de l’entorn natural i tenen menys recursos a l’hora de defendre’s d’aquesta situació.

La salut

La salut en les persones és un dels símptomes que també reflecteixen el canvi climàtic on podríem parlar de l’augment de les malalties com el càncer, l’afecció de les vies respiratòries i fins i tot la mort deguda a les pujades de calor o a l’aparició de nous virus o malalties.

Costos econòmics

Els costos econòmics estan per poder fer front als desastres o les catàstrofes que es produeixen a causa del canvi climàtic. Des de 1980 fins a l’actualitat han succeït catàstrofes que han afectat tant al medi ambient com a l’espai urbà, a l’agricultura, al turisme i que per a tornar a la normalitat han reportat unes despeses econòmiques desmesurades.

L’impacte potencial del canvi climàtic està produint canvis en les condicions de producció d’aliments i un augment de desastres naturals. Parlem d’un fenomen ambiental de profundes conseqüències econòmiques i socials.”

Mans Unides